«Τη Παρασκευή της Διακαινησίμου εορτάζομεν τα εγκαίνια του ναού της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών και Θεομήτορος, της Ζωοδόχου Πηγής· έτι δε και μνείαν ποιούμεθα των εν τούτω τελεσθέντων υπερφυών θαυμάτων παρά της Θεομήτορος»

02222«Ο ναός της Ζωοδόχου Πηγής χτίσθηκε στην αρχή απ’ το μεγάλο Βασιλέα Λέοντα…, ο οποίος επονομαζόταν Μακέλλης. Ο άνθρωπος αυτός ήταν πολύ καλός κι έδειχνε μεγάλη συμπόνια σε όσους είχαν ανάγκη. Κάποτε, εξ αιτίας της μεγάλης του φιλανθρωπίας, πριν να γίνει αυτοκράτορας, ενώ ήταν ακόμη απλός πολίτης, είχε βρει έναν τυφλό σ’ αυτή την περιοχή κι επειδή είδε ότι ταλαιπωρούνταν τριγυρίζοντας εδώ κι εκεί, τον έπιασε από το χέρι, για να τον πάει στο μέρος που του ζήτησε. Όταν έφθασαν κάπου εκεί κοντά όπου βρίσκεται σήμερα ο ναός, ο τυφλός δίψασε υπερβολικά. Παρακαλούσε, λοιπόν, θερμά το Λέοντα να του φέρει νερό να ξεδιψάσει. Ο Λέων κινούμενος απ’ την πολλή του συμπάθεια μπήκε μέσα στο δάσος που υπήρχε εκεί, για να βρει νερό. Τότε εκείνος ο τόπος ήταν κατάφυτος από πολλά είδη δένδρων και θάμνων. Δε βρήκε όμως νερό και γύριζε λυπημένος. Καθώς, λοιπόν, επέστρεφε, άκουσε μία φωνή άνωθεν να του λέει: «Δεν είναι ανάγκη ν’ αγωνίας, Λέον. Το νερό είναι κοντά». Γύρισε, λοιπόν, πίσω και συνέχισε το ψάξιμο. Κουράστηκε όμως να ψάχνει χωρίς αποτέλεσμα. Τότε ξανάκουσε την ουράνια εκείνη φωνή να λέει: «Λέον, Βασιλιά, προχώρα πιο μέσα στο πυκνό δάσος και θα βρεις να υπάρχει νερό γάργαρο. Πάρε απ’ αυτό και δώσε να ξεδιψάσει ο τυφλός. Κι ακόμη να χρίσεις με το νερό αυτό τα μάτια του τυφλού και τότε θα καταλάβεις αμέσως πια είμαι εγώ που κατοικώ προ πολλού σ’ αυτόν τον τόπο». Ο Λέων έκανε αμέσως όπως τον πρόσταξε η Θεοτόκος (δίκη της ήταν η φωνή). Κι αμέσως θεραπεύτηκε ο τυφλός και βρήκε την όρασή του.

Ο Λέων, λοιπόν, σύμφωνα με την προφητεία της Θεοτόκου έγινε αυτοκράτορας… κι έχτισε με βασιλικά έξοδα κοντά στην πηγή μεγαλοπρεπή ναό.

Στη συνέχεια στο ναό αυτό γίνονταν πολλά θαύματα. Μετά από χρόνια και ο μεγάλος αυτοκράτορας των Ρωμαίων Ιουστινιανός ο Α΄ ο Μέγας… θεραπεύτηκε με το αγίασμα της Πηγής αυτής από τη δυσουρία από την οποία έπασχε. Τότε, για να ανταποδώσει ευχαριστία προς την Υπεραγία Θεοτόκο, ανήγειρε το μεγάλο ναό. Ο ναός αυτός όμως έπαθε αργότερα πολλές ρωγμές από διαφόρους σεισμούς. Τις ζημιές αυτές αποκατέστησε ο αυτοκράτορας Βασίλειος ο Α΄ ο Μακεδών… και στη συνέχεια συμπλήρωσε τις επιδιορθώσεις ο γιος του Λέων ο ΣΤ΄ ο Σοφός... Στις μέρες τους η Πηγή της Θεοτόκου ενήργησε πάμπολλα θαύματα. Θεράπευσε πολυχρόνια αποστήματα, δυσουρίες, φυματιώσεις, καρκίνους, αιμόρροιες διαφόρων βασιλισσών και άλλων γυναικών, πλήθος πυρετών…, έλυσε στειρώσεις και για να μη μακρηγορούμε θεράπευε κάθε είδος ασθενείας. Δώρο αυτής της Πηγής ήταν κι ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος…, γιατί με το νερό της ζωηφόρου αυτής Πηγής λύθηκε η στειρότητα της Βασίλισσας Ζωής.

Αυτή η ζωηφόρος Πηγή ανέστησε κι έναν νεκρό απ’ τη Θεσσαλία. Αυτός ταξίδευε με το πλοίο, για να έλθει να προσκυνήσει στο ναό αυτό της ζωηφόρου Πηγής. Στο ταξίδι όμως πέθανε. Πριν ξεψυχήσει παρακάλεσε φορτικά τους ναύτες να τον πάνε έστω και νεκρό στο ναό της Πηγής, να χύσουν επάνω του τρεις κάδους νερό κι ύστερα να τον ενταφιάσουν. Έτσι κι έγινε. Όταν όμως έχυσαν πάνω του τους τρεις κάδους νερό, ο νεκρός αναστήθηκε.

Μετά από χρόνια ο ναός ερειπώθηκε από την πολυκαιρία Κι απ’ τους σεισμούς και, ενώ επρόκειτο να πέσει, φάνηκε ξαφνικά η Θεοτόκος και τον κρατούσε (για να μην πέσει), μέχρις ότου βγήκε από μέσα όλο το πλήθος που είχε μπει. Το ζωήρρυτο αυτό και θαυμαστό νερό, όταν το έπιναν, απάλλασσε πολλούς δαιμονισμένους. Κι ακόμα ελευθέρωσε φυλακισμένους, θεράπευσε τον βασιλιά λέοντα τον ΣΤ΄ τον Σοφό από λιθίαση, τη γυναίκα του τη Θεοφανώ απ’ τον υψηλότατο πυρετό που την βασάνιζε, θεράπευσε τον αδελφό του Στέφανο τον Πατριάρχη… από φυματιώδες νόσημα, αποκατέστησε την ακοή του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Ιωάννου..., έπαυσε τον υψηλό πυρετό του πατρικίου Ταρασίου και της μητέρας του Μαγίστρισσας,  θεράπευσε από τη δυσουρία το γιο κάποιου Στυλιανού κι επίσης μία γυναίκα που ονομαζόταν Σχίζαινα απ’ τη δυσεντερία. Ο αυτοκράτωρ μάλιστα Ρωμανός ο Λακάπης… έλαβε θαυματουργικά με το νερό της Πηγής και λύση και δέση γαστρός. Το ίδιο κι η γυναίκα του. Κι ακόμα στα μέρη της  Χαλδίας ο μοναχός Πέπερις κι ο μαθητής του θεραπεύθηκαν επικαλεσθέντες τη χάρη της Θεοτόκου της ζωηφόρου αυτής Πηγής. Επιπλέον οι μοναχοί Ματθαίος και Μελέτιος που είχαν συκοφαντηθεί στο βασιλέα, απαλλάχθηκαν θαυματουργικά επικαλεσθέντες τη χάρη της. Τέλος ο υπεύθυνος στη διακονία του θυμιάματος του Ναού Στέφανος έλαβε κι αυτός τη θεραπεία της ασθενείας του ισχίου του. Το ίδιο και πολλοί άλλοι αξιωματούχοι, όπως πατρίκιοι, πρωτοσπαθάριοι, αλλά και πλήθος απλοί πολίτες. Άπειρα είναι τα θαύματα της Πηγής!

Ποια γλώσσα θα ήταν ικανή να διηγηθεί όσα θαυμάσια ενήργησε και ενεργεί το αγιασμένο αυτό νερό; Είναι περισσότερα απ’ τις σταγόνες της βροχής κι από τα αστέρια του ουρανού κι από τα φύλλα των δένδρων. Κι όχι μόνο τα παλιά, αλλά κι αυτά που είδαμε στα χρόνια τα δικά μας. Και τι δε θεράπευσε! Καρκίνους, γάγγραινες…, θανάσιμες πληγές, άνθρακες, λέπρα, αναπηρίες, όγκους γυναικών, ψυχικά νοσήματα. Κι ακόμη εξωφθαλμιάσεις, παθήσεις νεφρών, γλαυκώματα, ακόμα και τον ύδρωπα του βαράγγου Ιωάννου, και ενός άλλου βαράγγου τις δυσίατες πληγές. Θεράπευσε τον Ιερομόναχο Μάρκο, τη δεκαπενταετή τυραννική δύσπνοια του μοναχού Μακαρίου και τη λιθίαση που είχε ο ίδιος. Κοντά σ’ αυτά κι ένα πλήθος άλλα, που είναι αδύνατο να απαριθμηθούν, τα οποία και ενήργησε και ενεργεί και δε σταματά να ενεργεί δια της ζωηφόρου αυτής Πηγής η Υπεραγία Θεοτόκος, η Ζωοδόχος Πηγή»! Αμήν.

Διαλεχτός