Εκτύπωση

222Διὰ τοῦ παρόντος σᾶς γνωρίζομεν, ὅτι καθὼς πλησιάζει ὁ χρόνος τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τῆς κατ’ ἐξοχὴν πνευματικῆς περιόδου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἡ ὁποία καταλήγει εἰς τὸν Σταυρὸν καὶ τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, προγραμματίζομεν πρὸς τοῦτο ἐκδηλώσεις ὁμιλιῶν κατὰ τὰς Κυριακὰς τῆς περιόδου αὐτῆς, πρὸς πνευματικὸν καταρτισμὸν καὶ ἐνίσχυσιν ὅλων τῶν χριστιανῶν εἰς τὸ πνευματικὸν στάδιον τῆς ἀθλήσεως τῶν ἀρετῶν τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Οἱ ὁμιλίες θὰ λαμβάνουν χώρα ἐντὸς τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Τρικάλων, τὸ ἑσπέρας τῶν Κυριακῶν περί τήν 6ην ὥραν συμφώνως τοῦ προγράμματος, τὸ ὁποῖον ἀκολουθεῖ:

Κυριακὴ 1 Μαρτίου 2020,

«Τῆς Συγχωρήσεως», ὥρα 6 μ.μ.:

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορωνείας κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ.

Κυριακὴ 8 Μαρτίου 2020,

(Α΄ Νηστειῶν) «Τῆς Ὀρθοδοξίας», ὥρα 6 μ.μ.:

Ἱ. Ν. Ἁγίου Νεκταρίου Τρικάλων:

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ἀρχιμανδρίτης Καλλίνικος Πουλής, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας.

Κυριακὴ 15 Μαρτίου 2020,

(Β΄ Νηστειῶν), «Τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ», ὥρα 6 μ.μ.::

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Κυριακὴ 22 Μαρτίου 2020,

(Γ΄ Νηστειῶν), «Τῆς Σταυροπροσκυνήσεως», ὥρα 6:00 μ.μ.:

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ἱερομόναχος Ἐφραίμ Σιμωνοπετρίτης, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὄρους.

Κυριακὴ 29 Μαρτίου 2020,

 (Δ΄ Νηστειῶν), «Τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου Κλίμακος», ὥρα 6:00 μ.μ.:

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Σπυρίδων Βασιλάκος, Προϊστάμενος Ἱ. Ν. Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ Θηβῶν, Συγγραφέας καί Ὑπεύθυνος Νεότητος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας.

Κυριακὴ 5 Ἀπριλίου 2020,

(Ε΄ Νηστειῶν), «Τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας» ὥρα 6 μ.μ.:

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλῆς Μουρτζανός, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί Ὑπεύθυνος Νεότητος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξῶν καί Διαποντίων Νήσων.

Σᾶς παρακαλοῦμεν καὶ σᾶς προτρέπουμε πατρικῶς, ὅπως παρευρεθῆτε εἰς τὰς ἐν λόγῳ ὁμιλίας, εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἀπολάβητε τῶν ὠφελειῶν τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐνδυνάμωσιν τῶν ἀντιστάσεων ἔναντι τῶν ποικίλων πειρασμῶν τῶν ὁποῖων ἀντιμετωπίζομεν εἰς τὸν καθ’ ἡμέραν ἀγῶνα μας.

Καλὴ καὶ Ἁγία Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ!