Ο Εσπερινός της Αγάπηςστην Ιερά Μονή Δουσίκου 19.4.2020