Εκτύπωση

ik

Διὰ τοῦ παρόντος σᾶς γνωρίζομεν, ὅτι καθὼς πλησιάζει ὁ χρόνος τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τῆς κατ’ ἐξοχὴν πνευματικῆς περιόδου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἡ ὁποία καταλήγει εἰς τὸν Σταυρὸν καὶ τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, προγραμματίζομεν πρὸς τοῦτο ἐκδηλώσεις ὁμιλιῶν κατὰ τὰς Κυριακὰς τῆς περιόδου αὐτῆς, πρὸς πνευματικὸν καταρτισμὸν καὶ ἐνίσχυσιν ὅλων τῶν χριστιανῶν εἰς τὸ πνευματικὸν στάδιον τῆς ἀθλήσεως τῶν ἀρετῶν τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Οἱ ὁμιλίες θὰ λαμβάνουν χώρα ἐντὸς τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Τρικάλων, τὸ ἑσπέρας τῶν Κυριακῶν περί τήν 6ην ὥραν συμφώνως τοῦ προγράμματος, τὸ ὁποῖον ἀκολουθεῖ:

Κυριακὴ 18 Φεβρουαρίου 2018,

«Τῆς Συγχωρήσεως», ὥρα 6 μ.μ.:

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης καί Σταγῶν κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ.

Κυριακὴ 25 Φεβρουαρίου 2018,

(Α΄ Νηστειῶν) «Τῆς Ὀρθοδοξίας», ὥρα 6 μ.μ.:

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Καλύβας, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φωκίδος.

Κυριακὴ 4 Μαρτίου 2018,

(Β΄ Νηστειῶν), «Τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ», ὥρα 6 μ.μ.:

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ἱερομόναχος Νίκων Νεοσκητιώτης, ἐκ τῆς Νέας Σκήτης, Ἁγίου Ὄρους.

Κυριακὴ 11 Μαρτίου 2018,

(Γ΄ Νηστειῶν), «τῆς Σταυροπροσκυνήσεως», ὥρα 6:00 μ.μ.:

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ἀρχιμανδρίτης Βαρνάβας Γιάγκου, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης καί Ὑπεύθυνος Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Κυριακὴ 18 Μαρτίου 2018,

(Δ΄ Νηστειῶν), «Τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου Κλίμακος», ὥρα 6:00 μ.μ.:

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ἀρχιμανδρίτης Ἐλισσαίος Σιμωνοπετρίτης, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σιμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὄρους.

Κυριακὴ 25 Μαρτίου 2018,

«Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου» ὥρα 6 μ.μ.

Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Σαραγίων Τρικάλων:

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλῆς Μουρτζανός, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί Ὑπεύθυνος Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξῶν καί Διαποντίων Νήσων.

            Σᾶς παρακαλοῦμεν καὶ σᾶς προτρέπουμε πατρικῶς, ὅπως παρευρεθῆτε εἰς τὰς ἐν λόγῳ ὁμιλίας, εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἀπολάβητε τῶν ὠφελειῶν τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐνδυνάμωσιν τῶν ἀντιστάσεων ἔναντι τῶν ποικίλων πειρασμῶν τῶν ὁποῖων ἀντιμετωπίζομεν εἰς τὸν καθ’ ἡμέραν ἀγῶνα μας.

Καλὴ καὶ Ἁγία Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ!