Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Αγίου Δωδεκαημέρου στην Ενορία Αγίων Αποστόλων Παλαιομοναστήρου Τρικάλων

002

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/12/2017: Τὸ ἀπόγευμα: Στὸν Κοιμητηριακό Ἱερὸ Ναό τῶν Ἁγίων Δημητρίου καί Χαραλάμπους θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀπὸ τὶς 4:00 ἕως 5:00.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/12/2017: Τὸ πρωΐ: Στὸν Κοιμητηριακό Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δημητρίου καί Χαραλάμπους θὰ ψάλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου μετὰ τῆς Θείας Μεταλήψεως καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἀπὸ τὶς 7:30 ἕως 10:10. Τὸ ἀπόγευμα: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψάλλεῖ ἡ ἀκολουθία τῆς Ἐνάτης Ὥρας καὶ τοῦ Ἀναστάσιμου Ἑσπερινοῦ ἀπὸ τὶς 5:00 ἕως 6:15.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/12/2017: Τῶν Ἁγίων Προπατόρων. Τὸ πρωΐ: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀναστάσιμου Μεσονυκτικοῦ καὶ ὄρθρου μετὰ τῆς Θείας Μεταλήψεως καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἀπὸ τὶς 7:00 ἕως 10:20. Τὸ ἀπόγευμα: Στὸ Ἱερὸ Ἐξωκκλήσιο τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ τοῦ Θεσβίτου θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ὅπου καὶ θὰ ἀναγνωσθεῖ ὁ Λόγος τοῦ Ἁγίου Ἀμφιλοχίου Ἐπισκόπου Ἰκονίου «Εἰς τὰ γενέθλια τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» ἀπὸ τὶς 5:00 ἕως 6:15.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/12/2017: Τὸ πρωΐ: Στὸ Ἱερὸ Ἐξωκκλήσιο τοῦ Προφήτου Ἠλίου τοῦ Θεσβίτου θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου μετὰ τῆς Θείας Μεταλήψεως καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἀπὸ τὶς 7:30 ἕως 10:10. Τὸ ἀπόγευμα: Στὸ Ἱερὸ Ἐξωκκλήσιο τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ τοῦ Θεσβίτου θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ὅπου καὶ θὰ ἀναγνωσθεῖ ὁ Β' Λόγος τοῦ Ἁγίου Πρόκλου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως «Εἰς τὴν ἐνανθρώπησιν τοῦ Κυρίου ἥμων Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ εἰς τάς ἐπαρυστρίδας» ἀπὸ τὶς 4:00 ἕως 5:15.

ΤΡΙΤΗ 19/12/2017: Τὸ πρωΐ: Στὸ Ἱερὸ Ἐξωκκλήσιο τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ τοῦ Θεσβίτου θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου μετὰ τῆς Θείας Μεταλήψεως καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἀπὸ τὶς 7:30 ἕως 10:10. Τὸ ἀπόγευμα: Στὸ Ἱερὸ Ἐξωκκλήσιο τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ τοῦ Θεσβίτου θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ μετὰ τοῦ προεορτίου κανόνος καὶ θὰ ἀναγνωσθεῖ ὁ Γ' Λόγος τοῦ Ἁγίου Προκλου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως «Εἰς τὴν ἐνανθρώπησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» ἀπὸ τὶς 4:00 ἕως 5:15.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12/2017: Προεόρτια τῶν Χριστουγέννων. Τὸ βράδυ: Στὸ Ἱερὸ Ἐξωκκλήσιο τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ τοῦ Θεσβίτου θὰ ψαλλεῖ ἢ ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου μετὰ τῆς Θείας Μεταλήψεως καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ὅπου θὰ ἀναγνωσθεῖ ὁ Δ' Λόγος τοῦ Ἁγίου Προκλου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως «Εἰς τὸ γενέθλιόν του Κυρίου ἥμων Ἰησοῦ Χριστοῦ» ἀπὸ τὶς 9:00 ἕως 11:40.

ΠΕΜΠΤΗ 21/12/2017: Προεόρτια τῶν Χριστουγέννων. Τὸ ἀπόγευμα: Στὸ Ἱερὸ Ἐξωκκλησιο τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ τοῦ Θεσβίτου θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ μετὰ τοῦ προεορτίου κανόνος ἀπὸ τὶς 4:00 ἕως 5:15.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/12/2017: Προεόρτια τῶν Χριστουγέννων. Τὸ πρωΐ: Στὸ Ἱερὸ Ἐξωκκλήσιο τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ τοῦ Θεσβίτου θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου, τῶν Μεγάλων Βασιλικῶν Ὠρῶν τῶν Χριστουγέννων ὅπου καὶ θὰ ἀναγνωσθεῖ ὁ Λόγος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου «Εἰς τὸ γενέθλιον του Κυρίου ἥμων Ἰησοῦ Χριστοῦ» ἀπὸ τὶς 6:30 ἕως 9:45. Σήμερον Θεία Λειτουργία δὲν τελεῖται. Τὸ ἀπόγευμα: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τοῦ προεορτίου κανόνος ἀπὸ τὶς 4:00 ἕως 5:00.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/12/2017: Πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως. Τὸ πρωΐ: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου μετὰ τῆς Θείας Μεταλήψεως καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἀπὸ τὶς 7:30 ἕως 10:10. Τὸ ἀπόγευμα: Στον Κυριακο Ἱερο Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τῆς Ἐνάτης Ὣρας καί τοῦ Ἀναστάσιμου Ἑσπερινοῦ καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου ἀπὸ τὶς 5:00 ἕως 7:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/12/2017: Πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως. Τὸ πρωΐ: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀναστάσιμου Μεσονυκτικοῦ καὶ τοῦ ὄρθρου μετὰ τῆς Θείας Μεταλήψεως καὶ ἐν συνεχείᾳ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὃπου καὶ θὰ εὐλογηθεῖ τὸ Ὕψωμα τῆς Ἁγίας Ὀσιοπαρθενομάρτυρος Εὐγενίας τῆς Ῥωμαίας ἀπὸ τὶς 7:00 ἕως 10:20. Τὸ ἀπόγευμα: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τῆς Ἀναστασίμου Ἐνάτης Ὥρας, τοῦ πανηγυρικοῦ Μεγάλου τῶν Τυπικῶν Ἑσπερινοῦ τῶν Χριστουγέννων καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου ἀπὸ τὶς 4:00 ἕως 6:10.

001

ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Τὸ βρἀδυ: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ πανηγυρικὴ ἀκολουθία τοῦ Μεσονυκτικοῦ καὶ τοῦ Ὄρθρου τῶν Χριστουγέννων μετὰ τῆς Θείας Μεταλήψεως καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Μεγάλη τῶν Τυπικῶν Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας ἀπὸ τὶς 10:00 ἕως 2:00.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/12/2017: Τὸ Ἀπόγευμα: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ της Ἑορτῆς καὶ τῆς Συνάξεως τῆς Θεοτόκου ἀπὸ τὶς 5:00 ἕως 6:10.

ΤΡΙΤΗ 26/12/2017: Ἡ Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Τὸ πρωΐ: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ ὄρθρου τῆς Ἑορτῆς καὶ τῆς Συνάξεως τῆς Θεοτόκου μετὰ τῆς Θείας Μεταλήψεως καὶ ἐν συνέχεια ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ὅπου καὶ θὰ εὐλογηθεῖ τὸ Ὕψωμα τῆς Θεοτόκου ἀπὸ τὶς 7:30 ἕως 10:20.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/12/2017: Μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν. Τὸ πρωΐ: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ ὄρθρου τῆς ἑορτῆς μετὰ τῆς Θείας Μεταλήψεως καὶ ἐν σηνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἀπὸ τὶς 7:30 ἕως 10:20.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/12/2017: Μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν, Τῶν Ἁγίων Νηπίων τῶν ὑπὸ τοῦ Ἡρώδου ἀναιρεθέντων χιλιάδων ιδ'. Τὸ πρωΐ: Στό Ἱερὸ Ἐξωκκλήσιο τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ τοῦ Θεσβίτου θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ ὄρθρου τῆς ἑορτῆς μετὰ τῆς Θείας Μεταλήψεως καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἀπὸ τὶς 10:30 ἕως 10:20.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/12/2017: Μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν. Τὸ πρωΐ: Στὸ Ἱερὸ Ἐξωκκλήσιο τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ τοῦ Θεσβίτου ἡ ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ ὄρθρου τῆς ἑορτῆς μετὰ τῆς Θείας Μεταλήψεως καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἀπὸ τὶς 7:30 ἕως 10:20. Τὸ ἀπόγευμα: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τῆς Ἐνάτης Ὥρας, τοῦ Ἀναστάσιμου Ἑσπερινοῦ καὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀποδόσεως τῶν Χριστουγέννων ἀπὸ τὶς 5:00 ἕως 6:15.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31/12/2017: Μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν. Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Τὸ πρωΐ: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀναστάσιμου Μεσονυκτικοῦ, τοῦ ὄρθρου τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀποδόσεως τῶν Χριστουγέννων μετὰ τῆς Θείας Μεταλήψεως καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἀπὸ τὶς 7:00 ἕως 10:20. Τὸ ἀπόγευμα: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τῆς Μεγάλης Βασιλικῆς Ἐνάτης Ὥρας τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἑσπερινός της ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καὶ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἀπὸ τὶς 5:00 ἕως 6:30.

ΔΕΥΤΕΡΑ 1/1/2018: Ἡ κατά σάρκα Περιτομή τοῦ Κυρίου και Θεοῦ και Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τὸ πρωΐ: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεσονυκτικοῦ καὶ τοῦ ὄρθρου μετὰ τῆς Θείας Μεταλήψεως καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας ὃπου καὶ θὰ εὐλογηθεῖ ἡ Ἁγιοβασιλόπιττα τῆς ἐνορίας. Μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειουργιας θὰ ψαλλεῖ ἡ Δοξολογία ἐπὶ τὴ ἐνάρξει τοῦ Νέου Ἔτους ἀπὸ τὶς 6:45 ἕως 10:30.

ΠΕΜΠΤΗ 4/1/2018: Προτελευταία προεόρτιος ἡμέρα τῶν Φώτων. Τὸ βράδυ: Στὸ Ἱερὸ Ἐξωκκλήσιο τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ τοῦ Θεσβίτου θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Βασιλικῶν Ὠρῶν τῶν Θεοφανείων μετὰ τῆς Θείας Μεταλήψεως ἀπὸ τὶς 9:00 ἕως 11:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/1/2018: Τελευταία προεόρτιος ἡμέρα τῶν Φώτων. Τὸ πρωΐ: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς τῶν Θεοφανείων μετὰ τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ ἀπὸ τὶς 7:00 ἕως 10:00.

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/1/2018: ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Τὸ πρωΐ: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἅγιων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ πανηγυρικὴ ἀκολουθία τοῦ Μεσονυκτικοῦ καὶ τοῦ ὄρθρου μετὰ τῆς Θείας Μεταλήψεως καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Μεγάλη Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου μετὰ τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ τῶν Θεοφανείων ἀπὸ τὶς 6:45 ἕως 10:45. Τὸ ἀπόγευμα: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τῆς Ἐνάτης Ὥρας καὶ τοῦ Ἀναστάσιμου Ἑσπερινοῦ ἀπὸ τὶς 5:00 ἕως 6:15.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/1/2018: Μετὰ τὰ Φῶτα. Τὸ πρωΐ: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεσονυκτικοῦ καὶ τοῦ ὄρθρου μετὰ τῆς Θείας Μεταλήψεως καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἀπὸ τὶς 7:30 ἕως 10:20.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/1/2018: Μετά τά Φώτα: Τὸ βραδύ: Στο Ἱερὸ Ἐξωκκλήσιο τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ τοῦ Θεσβίτου θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου μετὰ τῆς Θείας Μεταλήψεως καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἀπὸ τίς 9:30 ἕως 11:45.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/1/2018: Μετὰ τὰ Φῶτα. Τὸ πρωΐ: Στὸ Ἱερὸ ἐξωκκλήσιο τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ τοῦ Θεσβίτου θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου μετὰ τῆς Θείας Μεταλήψεως καὶ ἐν συνεχεία ἢ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἀπὸ τὶς 7:30 ἕως 10:15. Τὸ ἀπόγευμα: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τῆς Ἐνάτης Ὥρας τοῦ Ἀναστάσιμου Ἑσπερινοῦ καὶ τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων ἀπὸ τὶς 5:00 ἕως 6:15.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/1/2018: Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων. Τὸ πρωΐ: Στὸν Κυριακό Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων μετὰ τῆς Θείας Μεταλήψεως καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἀπὸ τὶς 7:30 ἕως 10:20.