ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

14032017

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ ΩΡΑ 5:30 μ.μ.

Φέρεται εἰς γνῶσιν πάντων, ὅτι τό Σάββατον 18 Μαρτίου καὶ ὥραν 5:30 μ.μ., εἰς τὰ προπύλαια τοῦ Ἰεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Τρικάλων, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης καὶ Σταγῶν κ. Χρυσόστομος, ἐπικεφαλὴς τοῦ Ἱεροῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ, θὰ ὑποδεχθῇ τεμάχιον τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τό ὁποῖον φυλάσσεται εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Σουμελᾶ εἰς τό Βέρμιον Ὄρος. Τό Ἱερόν Κειμήλιον κομίζει εἰς τὴν πόλιν μας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων πρὸς εὐλογίαν τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς ἐπαρχίας μας.

Εἰς ἅπαντας τοῦ Ἱεροὺς Ναοὺς θὰ ἀναρτηθῇ καὶ διανεμηθῇ ἀναλυτικῶς τὸ πρόγραμμα τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν.

Ὁ Σταυρός εἶναι ἡ δόξα τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι «ἡ ὠραιότης τῆς Ἐκκλησίας» καί τό μεγάλον μυστήριόν της.

Ἡ Ἐκκλησία βιώνει τόν Σταυρόν τοῦ Χριστοῦ, διακηρύσσει καί λιτανεύει τόν Σταυρόν. Καί τοῦτο, διότι τιμῶντας τόν Σταυρόν προσκυνοῦμεν τόν Ἐσταυρωμένον. Δέν λατρεύουμε εἰδωλολατρικά κάποιο σχῆμα, ἀλλά ἀναγνωρίζουμε τό μέγεθος τῆς θυσίας, πού ὁ Χριστός ἑκούσια ὑπέστη διά τήν σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων.

Παρακαλοῦμεν θερμῶς διὰ τὴν συμμετοχὴν ἁπάντων εἰς τὴν ὑποδοχὴν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.