Ἀντίγραφο τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας «ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑΣ» στό Διαλεκτό Τρικάλων

001

Διά τοῦ παρόντος σᾶς γνωρίζομεν, ὅτι τό Σάββατον 24ην Ἰουνίου καὶ περὶ ὥραν 7.30 μ.μ., στό κέντρο τοῦ χωρίου Διαλεκτό Τρικάλων, θὰ προϋπαντήσωμεν πανδήμως, κλῆρος καὶ λαὸς, τὴν Ἱερὰν καὶ χαριτόβρυτον Εἰκόνα τῆς Παναγίας «ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑΣ».

Θά ἐπακολουθήσει ἡ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος πρὸς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ὅπου θά ἀναπεμφθῇ δέησις. Ἀκολούθως θά τελεστεῖ Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μετ’ ἀρτοκλασίας καί Θείου Κηρύγματος.

Σέ περίπτωση κακοκαιρίας, ἐπίσκοπος, κλῆρος καί λαός θά ὑποδεχθοῦμε τήν Κυρία Θεοτόκο στά προπύλαια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Διαλεκτοῦ.

Προσκαλοῦμεν καὶ παρακαλοῦμεν θερμῶς ἅπαντα τὸν Ἱερὸν Κλῆρον, τοὺς Ἄρχοντας τοῦ τόπου καὶ τὸν πιστὸν Λαὸν τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας διὰ τὴν συμμετοχὴν εἰς τὴν ὑποδοχὴν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος, ἡ ὁποία θὰ φυλάσσεται διὰ παντὸς εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Διαλεκτοῦ.