Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών περιόδου Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Παλαιομοναστήρου Τρικάλων

11032017

Κυριακή Β΄ ἑβδομάδος Νηστειῶν:(12/3/2017) Τὸ πρωΐ: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀναστάσιμου ὄρθρου μετὰ τῆς θείας μεταλήψεως καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἀπὸ τὶς 7:00 ἕως 10:20 π.μ. Τὸ ἀπόγευμα: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἐσπερινού, ἀπὸ τὶς 5:00 ἕως 6:00 μ.μ.

Τετάρτη: (15/3/2017) Τὸ βραδύ: Στὸ Ἱερὸ ἐξωκκλήσιο τοῦ Προφήτου Ἡλιού τοῦ Θεσβίτου θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τῆς Ἐνάτης Ὥρας καὶ τῆς θείας μεταλήψεως καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἐσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων, ἀπὸ τὶς 9:00 ἕως 11:30 μ.μ.

Πέμπτη: (16/3/2017) Τὸ βράδυ: Στὸ Ἱερὸ ἐξωκκλησιο τοῦ Προφήτου Ἡλιού τοῦ Θεσβίτου θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τῆς Ἐνάτης Ὥρας καὶ τῆς θείας μεταλήψεως καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἐσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων ἔνθα καὶ ἡ εὐλόγησις τῶν ἱερῶν κολλύβων ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Ἀλεξίου «τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ», ἀπὸ τὶς 9:00 ἕως 11:30 μ.μ.

Παρασκευή: (17/3/2017) Τὸ βράδυ: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου μετὰ τῶν ἀντιστοίχων στάσεων τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου (Γ΄ χαιρετισμοί), ἀπὸ τὶς 7:45 ἕως 9:10 μ.μ.

Σάββατον Γ΄ ἑβδομάδος Νηστειῶν:(18/3/2017) Τὸ πρωΐ: Στὸν Κοιμητηριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δημητρίου καὶ Χαραλάμπους θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου μετὰ τῆς θείας μεταλήψεως καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ὅπου καὶ θὰ τελεσθεῖ τὸ ἐτήσιον μνημόσυνον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων Ἱερέων τῆς ἐνορίας, ἀπὸ τὶς 7:30 ἐως10:10 π.μ. Τὸ ἀπόγευμα: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τῆς Ἐνάτης Ὥρας καὶ τοῦ Ἀναστάσιμου Ἑσπερινοῦ, ἀπὸ τὶς 6:00 ἕως 7:00 μ.μ.

Κυριακή Γ΄ἑβδομάδος Νηστειῶν: (19/3/2017) Τὸ πρωΐ: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀναστάσιμου ὄρθρου μετὰ τῆς θείας μεταλήψεως καὶ στὸ τέλος αὐτοῦ θὰ γίνει ἡ ἔξοδος καὶ προσκύνησις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ·ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἀπὸ τὶς 6:30 ἕως 10:20 π.μ. Τὸ ἀπόγευμα: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἐσπερινοὺ καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ πρώτη στάσῃ τῶν Χαιρετισμῶν εἰς τὸν Τίμιον Σταυρόν, ἀπὸ τὶς 5:00 ἕως 6:45 μ.μ.

Τετάρτη: (22/3/2017) Τὸ βράδυ: Στὸ Ἱερὸ ἐξωκκλήσιο τοῦ Προφήτου Ἡλιού τοῦ Θεσβίτου θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τῆς Ἐνάτης Ὥρας, τῆς θείας μεταλήψεως καὶ ἡ δεύτερη στάσῃ τῶν Χαιρετισμῶν εἰς τὸν Τίμιον Σταυρὸν καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἐσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων,ἀπὸ τὶς 9:00 ἕως τὶς 11:50 μ.μ.

Πέμπτη: (23/3/2017) Τὸ ἀπόγευμα: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου, ἀπὸ τὶς 5:00 ἕως 6:30 μ.μ.

Παρασκευή: (24/3/2017) Τὸ πρωΐ: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου, τῶν Ὡρῶν καὶ ἡ τρίτη στάσῃ τῶν χαιρετισμῶν εἰς τὸν Τίμιον Σταυρόν,ἀπὸ τὶς 7:30 ἕως 9:30 μ.μ. Τὸ ἀπόγευμα: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου μετὰ τῶν ἀντιστοίχων στάσεων τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου (Δ΄ χαιρετισμοὶ) ἀπὸ τὶς 6:00 ἕως 8:10 μ.μ.

Σάββατον Δ΄ ἑβδομάδος Νηστειῶν: (25/3/2017) Τὸ πρωΐ: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψάλλει ἡ ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ ὄρθρου μετὰ τῆς θείας μεταλήψεως καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἔνθα καὶ θὰ τελεσθεῖ ἱερὰ Δοξολογία ἐπὶ τῇ Ἐθνικῇ Παλιγγενεσία τοῦ γένους ἡμῶν, ἀπὸ τὶς 7:00 ἕως 10:20 π.μ. Τὸ ἀπόγευμα: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τῆς Ἐνάτης Ὥρας, τοῦ Ἀναστάσιμου Ἐσπερινοὺ καὶ τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Θεοτόκου, ἀπὸ τὶς 5:00 ἕως 6:30 μ.μ.

Κυριακή Δ΄ἑβδομάδος Νηστειῶν: (26/3/2017) Τὸ πρωΐ: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀναστάσιμου ὄρθρου καὶ τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Θεοτόκου μετὰ τῆς θείας μεταλήψεως καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου,ἀπὸ τὶς 7:00 ἕως 10:30 π.μ. Τὸ ἀπόγευμα: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ,ἀπὸ τὶς 5:00 ἕως 6:00 μ.μ.

Τετάρτη τοῦ Μεγάλου Κανόνος: (29/3/2017) Τὸ βραδύ: Στὸ Ἱερὸ ἐξωκκλήσιο τοῦ Προφήτου Ἡλιού τοῦ Θεσβίτου θὰ ψαλλεῖ ἡ κατανηκτικὴ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνος, τῶν Ὡρῶν μετὰ τῆς θείας μεταλήψεως καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἐσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων, ἀπὸ τῆς 8:00 ἕως 11:50 μ.μ.

Πέμπτη: (30/3/2017) Τὸ ἀπόγευμα: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου, ἀπὸ τὶς 5:00 ἕως 6:30 μ.μ.

Παρασκευή: (31/3/2017) Τὸ βράδυ: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἱκετήριος ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο,ἀπὸ τὶς 7:45 ἕως 10:15 μ.μ.

Σάββατον τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου: (1/4/2017) Τὸ πρωΐ: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλοῦν αἳ ἀκολουθίαι τοῦ ὄρθρου τῆς θείας μεταλήψεως καὶ τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου,ἀπὸ τὶς 7:30 ἕως 10:30 π.μ. Τὸ ἀπόγευμα: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τῆς Ἐνάτης Ὥρας καὶ τοῦ Ἀναστάσιμου Ἐσπερινού,ἀπὸ τὶς 6:00 ἕως 7:00 μ.μ.

Κυριακή Ε΄ ἑβδομάδος Νηστειῶν: (2/4/2017) Τὸ πρωΐ: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀναστάσιμου ὄρθρου μετὰ τῆς θείας μεταλήψεως καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἀπὸ τὶς 7:00 ἕως 10:30 π.μ. Τὸ ἀπόγευμα: Στὸν Κυριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, ἀπὸ τὶς 5:00 ἕως 6:00 μ.μ.

Τετάρτη πρὸ τῶν Βαΐων: (5/4/2017) τὸ ἀπόγευμα: Στὸ Ἱερὸ ἐξωκκλήσιο τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ τοῦ Θεσβίτου θὰ ψαλλεῖ ἡ ἀκολουθία τῆς Ἐνάτης Ὥρας μετὰ τῆς θείας μεταλήψεως καὶ ἐν συνέχειᾳ ὁ Ἐσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων, ἀπὸ τὶς 9:00 ἕως 11:30 μ.μ.

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα πατήστε εδώ.