Ο Όσιος Δανιήλ ο εκ Τσιοτίου (16 Αυγούστου)

001Δεν γνωρίζουμε βιογραφικά ή κάποια άλλα στοιχεία του, ίσως ανήκει στον 16ο αιώνα. Ξέρουμε, όμως, την πατρίδα του, προέρχεται από το Τσιότι (Φαρκαδόνα) των Τρικάλων, και ότι εμόνασε στα Μετέωρα. Στη Μονή του Μεγάλου Μετεώρου φυλάσσεται η τιμία κάρα του σε επίχρυση λειψανοθήκη με την επιγραφή:

+ ΔΑΝΙΗΛ ΜΕΤΕΟΡ ΤΟΥ

ΚΑΙ ΕΚ ΤΖΙΟΤΙΟ. 1786

Το Α΄ Σάββατο των Νηστειών η Αγία Κάρα μεταφέρεται στην Φαρκαδόνα (Τσιότι) για προσκύνηση και λιτάνευση, παραμένει και την επόμενη Κυριακή της Ορθοδοξίας.

Τοιχογραφία του οσίου ιστορήθηκε πρόσφατα στην Ιερά μονή του Αγίου Στεφάνου Μετεώρων, δια χειρός Βλασίου Τσοτσώνη, 1995.

002Ακολουθία και Παρακλητικό κανόνα προς τιμήν του οσίου Δανιήλ του Μετεωρίτου συνέθεσε ο ενορίτης μας Γεώργιος Μηλίτσης, συνταξιούχος διδάσκαλος (1995).

Η μνήμη του τελείται στις 16 Αυγούστου μαζί με τον οσιομάρτυρα Νικόδημο τον εκ Μετεώρων (+ 16-8-1551).

Τo Απολυτίκιο του Αγίου

Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Τσιοτίου τον γόνον και Τρικκαίων τό καύχημα, Μονῆς Μετεώρου τό κλέος καί Ἑλλάδος τό σέμνωμα, Δανιήλ εὐφημήσωμεν, πιστοί, τόν μέγαν τοῦ Σωτῆρος ἀθλητήν, τόν παρέχοντα ἰάσεις παντοδαπάς τοῖς πίστει ἀνακράζουσι. Δόξα τῷ σε δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σέ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ δωρήσαντι ἡμῖν τήν πάντιμον κάραν σου.