Ο Τρίκκης Χρυσόστομος ψάλλει Εγκώμια με ιεροψάλτες στην εκδήλωση «Πρὸς τὸ ἑκούσιον πάθος…» 15.4.2022