Ο Τρίκκης κ. Χρυσόστομος ψάλλει το «Σήμερον κρεμάται» & Ευαγγέλια της Μ. Πέμπτης 29.4.2021