Προσφώνηση επί τη υποδοχή της Τιμίας Κάρας της Αγίας Βαρβάρας στην Θεσσαλονίκη

(Εκφωνήθηκε κατά την υποδοχή της Τιμίας Κάρας της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας
στον ομώνυμο Ιερό Ναό Άνω Τούμπας Θεσσαλονίκης την 29ην Μαρτίου 2017)

Με ιδιαίτερη χαρὰ βρίσκομαι στὴ εὐλογημένη αὐτὴ ἐνορία τῆς ἀγίας Βαρβάρας, ἄνω Τούμπας, στὴν ὄμορφη Θεσσαλονίκη, κομίζοντας κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου τῆς Θεοσώστου Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθίμου καὶ τὴν παράκληση τῶν Ἱερέων καὶ τῶν εὐλαβῶν ἐνοριτῶν αὐτῆς τῆς ἐνορίας, τὸ ἱερὸ θησαύρισμα τῆς Μητροπόλεως Τρίκκης καὶ Σταγῶν, τὴν χαριτόβρυτο ἱερὰ κάρα τῆς ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας τῆς θαυματουργοῦ, ἡ ὁποῖα φυλάσσεται ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ εἰς τὸν παλαιό, ἱστορικὸ Ναὸ τῆς Παναγίας τῆς Ἐπισκέψεως. Εἶναι ἡ δεύτερη φορὰ ὅπου κειμήλιον τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας τῆς Ἐπισκέψεως, ἐξέρχεται πρὸς ἁγιασμὸ τῶν πιστῶν χριστιανῶν τῆς ἁγιοτόκου Θεσσαλονίκης. Τὸν περασμένο Ὀκτώβριο μεταφέραμε τὴν ἐφέστεια Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἐπισκέψεως γιὰ τὸν συνεορτασμό της μὲ τὸν Πολιούχο τῆς Θεσσαλονίκης ἅγιο Δημήτριο.

Ἡ ἁγία Βαρβάρα εἶναι ἀπὸ τὶς πιὸ δημοφιλεῖς ἁγίες τοῦ Ὁρθοδόξου ἁγιολογίου. Ἔζησε τὴν περίοδο τῶν διωγμῶν καὶ θυσίασε τὴ ζωή της, ὡς προσφορὰ εὐπρόσδεκτη πρὸς τὸν νυμφίο Χριστὸ, μὲ τὸ δι’αἵματος μαρτύριό της. Τὸ αἷμα της ἐπότισε τὸ δένδρον τῆς Ἐκκλησίας καὶ στερέωσε τὴν πίστη τῶν χριστιανῶν μέχρι τὶς μέρες μας. Ἀποτελεῖ πρότυπο ἀληθινῆς ζωῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Θεὸ, σὲ μιὰ ἐποχὴ ἀνυπαρξίας προτύπων ζωῆς, τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ ἐμπνεύσει τὸν σύγχρονο ταλαιπωρημένο ἄνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος στὶς μέρες μας ἔχει ἀποστρέψει τὸ πρόσωπό του ἀπὸ τὶς ἱδεολογικὲς συνταγὲς γιὰ μιὰ καλύτερη ζωή.

Πρέπει ἐπιτέλους νὰ κοιτάξει τὴν ζωή μὲ τὴν προοπτικὴ τῆς αἰωνιότητος, στὰ πρότυπα παραδειγμάτων ζωῆς, ἀνθρώπων ποὺ ὑπερέβησαν ἀκόμη καὶ τὸν φόβο τοῦ θανάτου, γιὰ τὴν αἰωνιότητα ποὺ ὁ Θεὸς μόνο προσφέρει. Ἡ ἁγία Βαρβάρα εἶναι ἕνα τέτοιο πρότυπο ζωῆς, ποὺ ὁ Θεὸς πρόβαλε στὴν ζωὴ τῆς Ἑκκλησίας ὡς δείκτη πρὸς τὴν αἰωνιότητα. Ἡ παρουσία τῆς ἁγίας κάρας Της σήμερα ἐδῶ στὴν ἐνορία ποὺ ἰδιαιτέρως τὴν εὐλαβεῖται, ἀποτελεῖ μιὰ πρόκληση ποὺ ἀπευθύνεται σ’ὅλους τους τιμητές Της. Μιὰ πρόκληση καὶ ταυτοχρόνως πρόσκληση γιὰ μιὰ ζωὴ ἀληθινῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Θεό. Τῆς μόνης ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς βγάλει ἀπὸ τὰ ποικίλα ἀδιέξοδα τοῦ παρόντος βίου.

Βαθύτατες εὐχαριστίες ἀπευθύνω υἱικῶς πρὸς τὸν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο, τὸν πνευματικό πατέρα ὅλων μας, καθὼς κατὰ τὴν ἐδῶ διακονία μου εἰς τὸ ναὸ τῆς ἁγία Μαρίνης, γεύθηκα ὅλων τῶν εὐεργεσιῶν ποὺ ἀπλόχερα παρέχει στοὺς κληρικούς του. Καὶ τώρα μᾶς παρέχει τὴν δυνατότητα τῶν πνευματικῶν λατρευτικῶν συνάξεων μὲ τὴν παρουσία ἁγίων τῆς πίστεώς μας, τῶν ἱερῶν λειψάνων τους καὶ τῶν ἁγίων εἰκόνων τους. Τὸν εὐχαριστῶ θερμότατα γιὰ τὴν πρόσκλησή του να εἶμαι μαζί σας ἀπόψε, μεταφέροντας τὸ ἱερὸ τοῦτο λείψανο, τῆς ἁγίας Βαρβάρας στὴν εὐλογημένη αὐτὴ ἐνορία, τὴν ὁποία ἐγνώρισα ἀπὸ τὰ νεανικὰ μου φοιτητικὰ χρόνια, τὰ ὁποῖα εἶναι χαραγμένα ἀνεξίτηλα μέσα στὴν καρδιά μου.

Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ χάρις τῶν ἱερῶν λειψάνων τῆς ἀγίας Βαρβάρας ἄς ἀποτελέσουν γιὰ τὴ ζωὴ ὅλων πηγή σωτηρίας καὶ ἁγιασμοῦ.